20 de set. 2010

La sexualitat en altres cultures. Homosexualitat.

En una societat que no mirara malament el sexe

"En un estudi de setanta‑sis societats diferents de la nostra, trobem que en més del seixanta per cent d'aquestes les activitats homosexuals són considerades normals i acceptades socialment.

En algunes societats, els homes homosexuals són considerats per la comunitat poderosos bruixots, tenen una posició de poder i un prestigi considerable, perquè la comunitat considera que han estat transformats per un poder sobrenatural. Poden convertir‑se en esposa d'un altre home, el qual pot tenir una altra esposa dona, al mateix temps que el bruixot pot mantenir una amant femenina (xukxees de Sibèria). [...]

En unes poques societats, les pràctiques homosexuals són realitzades per la totalitat dels homes. Així, entre els siwans d'Àfrica tots els homes, adults i joves, es diverteixen amb el coit anal. Els homes que no entren en aquestes activitats són considerats estranys. Els homes importants deixen els seus fills els uns als altres i comenten les seues conquestes masculines tan obertament com les femenines. S'hi considera completament normal que igual els casats com els solters tinguen activitats homosexuals i heterosexuals.

Tots els solters keraki de Nova Guinea practiquen el coit anal. Durant els rituals d'iniciació a la vida adulta, els joves són sodomitzats pels adults, els quals consideren necessària aquesta pràctica per a enfortir‑los. Durant un any faran el paper passiu en la relació, després passaran tot el temps de solters en el paper actiu amb els joves iniciats. [...]

En altres societats no és tan freqüent el coit anal. Les activitats homosexuals es limiten a la masturbació mútua. Entre els indis crow, per exemple, són bastant sovintejats els contactes bucogenitals. [...]

A l'estudi de 76 societats que em serveix de referència, només s'ha obtingut informació de l'existència de lesbianisme en disset pobles. Així, entre les aranda d'Austràlia és habitual acaronar‑se el clítoris mútuament. Pràctiques de lesbianisme es donen també entre les dones aymara, azande, chiricahues, chuckee, crow, dahomeianes, haitianes, manus, mbumdu, nama, ojibwa, quinault, samoanes, sanpoil, tswana i yuma. Tanmateix, la situació de subordinació de les dones comporta que aquestes pràctiques no tinguen la mateixa consideració social, de prestigi, que tenen les dels homes en algunes societats que he comentat."

Xambó, Rafa: Sexualitat provisional, 3 i 4, 1988, (pàg.139-142)