9 de des. 2015

Si et poses, posa-te'l!

Imagina i escriu el guió de l'anunci, però amb protagonistes masculins.

5 comentaris:

Ruben Goldman ha dit...

Aquest video tracta de que les xiques parles sobre que alguns xics quan fan l'amor no volen posar-se el preservatiu i alguns si , elles diguen no son el que els vulguen i es tenen que posar el preservatiu per a que tot eixa mijor i que no hi alla problemes i si no volen diuen que elles sen van perque no les interesa fer lo que els vulguen per a compleir les sues necesitats o les sues opinions perque en una relació importen els dos menbres tant el mascle com la femella per igual i es tenen que tractar com a tal i no obligar o pots ser denunciable el que puga pasar i hui en dia pasa molt mal fet.

La meua opinio es que la gent te que respectar la opinion de les persones en el acte sexual per evitar problemes que la persona de la relacio que tinga el fill, es a dir la femella no vulga tindre un fill per a ocuparse dell o no tinga diners per a alimentarlo i donar-li una bona educació en resum a mi aquest tema me pareix molt bo per que hui en dia pasa molt no magarada gens .

Madina y Ruth ha dit...

Hola, son Ruth i Madina.

El vídeo tracta de unes dones que critiquen el comportament de alguns dels homes respecte als presevartius i opinen entre elles sobre com seria mes facil si els homes s'els possaren.Unes dels dones diu que si el home s'el posaren seria tot mes facil, altra dona diu que tot fluiria mes i que seuria mes sexi, que els agraria mes si el home no se negaria per posarse presevartiu.

La nostra opinió es, que evitarien la tipica discursió de sempre de posarse o no el preservatiu, que si que ell no diuria res ni prostestaria per aixó tot seria més fàcil, ademés de que a les dones li agrada més i estem més agust.

Maria Becker ha dit...

Em pareix avorrit i cansat que en moltes entrades la majoria dels comentaris sols diuen el que ocorre en el vídeo i no donen la seua opinió o diuen res productiu.
Començant per Rubèn, primerament crec que no s’entén molt bé el que vol dir, però estic d’acord en que en ena relació importen els dos membres, en canvi parla de femelles i mascles que en aquest cas es evident perquè son dones parlant de que els homes es fiquen el preservatiu o no, però en qualsevol relació son importants els dos membres, no crec que haja d’especificar qui es qui. Després al final del seu comentari parla de una dona que te un fill i si no el pot mantindré o te algun problema, i el preservatiu no sols pot evitar eixe problema, també evita moltíssimes malalties de les que coneixem unes quantes per tant, més que res es important per salut.
En el següent comentari de Ruth i Madina tornen a resumir el vídeo, i en la seua opinió, de dos línies no més, diuen que a les xiques ens agrada més i tal vegada no, pot ser que a algunes xiques li agrada més sense preservatiu o que a alguns xics els agrada més amb el preservatiu.
Bé, després de tot això jo opine, principalment que les dones del vídeo sols parlen de que és millor que ell es fique el preservatiu sense dir res i si no vol no fan res però em pareix més important la que diu que pots fer-ho sense preocupar-te perquè estàs segura de que no hi haurà ningun problema i per això pots estar més tranquil·la i gaudeixes més.

javi becker i Rebeca West ha dit...

En aquest vídeo parlen sobre el tema de la protecció a la hora del acte sexual .Las dones diuen que elles estan mes segures quan el xic se posen preservatiu ¡ lo gaudeixen mas porque se senten mes segures

Soc rebeca mi opinió es que este vídeo ens pareix be que utilitzen protecció ja que si no se utilitza podrien quedar-se embarassades o contraure alguna malaltia.

Soc Javi mi opinió es que usar el preservatiu esta be però clar en este vídeo diuen que les xiques (o es lo que entenc) lo gaudeixen mes,però es que el xic perd sensibilitat al ficar-se preservatiu per aixo lo gaudeixen mes elles que ells,amb aixo no vol dir que no hi ha que ficar-se si no que al reves hi ha que utilitzar-lo es higiene pura i prevé les malalties i el embaràs

judith beker ha dit...

Judith Beker

Hui bax a comentar aquest vídeo que ma interessat molt perquè el cas de esta xiqueta el a tingut amunto de xiques.
Ell va anar a replegarla a l'escola la va bore parlant amb un de la seua clase i li va reñir i no volia que fera ningun treball amb ell.
Aquest vídeo ens mostra com manipula a la seua novia dienli que si el vuigera faria tot el que ell diu. Ell va anar a replegar a l'escola la va bore parlant amb un de la seua classe i li va reñir.
Un dia li diu que li done el seu portàtil nou pa vendre'l i lla li donaria, però no li va tornar els dines.
Al dia següent ell va tocar al seu telefon, i li va dir que anara a sa casa. Quan ella va aplegar a sa casa ell la va violar i després li va pegar.
Ella li va contar als seus pares i van parlar amb els pares de ell i van recuperar l'ordinador i el xiquet torna a l'escola i li diu a ella que no eu va fer volent que tornara en ell, i ella li contesta que si li buguera no li faria ises coses i li faria coses boniques.
Jo crec que si bols a una persona no tens que fer tot el que ell/a diga.