17 de gen. 2011

És la pel·li androcèntrica i sexista?

Potser no entens tot el que diu el vídeo, però explica un senzill test per a saber si una pel·lícula és ANDROCÈNTRICA i/o SEXISTA.

Només cal contestar tres preguntes:

  • 1) Hi ha, com a mínim dues dones amb nom propi?
  • 2) Parlen les dues dones entre elles?
  • 3) El tema de la seua conversa té relació amb un home?

Passa el test a les pel·lis que hages vist i reflexiona...

És interessant explicar, tal com fa Elena Simón, aquestos conceptes:

SEXISME. Discriminació en raó del sexe assignat en nàixer o causada pels estereotips o rols de gènere adquirits. És el tractament desigual de les dones i dels barons o d’allò masculí i femení. Sol ser subtil i per això no és fàcil de detectar.

MASCLISME. Actitud de prepotència basada en la creença de la superioritat dels barons.

ANDROCENTRISME. Visió del món, del coneixement i de les relacions socials des del punt de vista masculí dominant. La típica imatge de l'evolució des del mono fins a l'home en seria un bon exemple: