6 de gen. 2019

Pansexualitat vs. bisexualitat

Entrada de Ruth (Batxillerat Artístic)

Aquests tres vídeos tracten sobre les diferències entre la pansexualitat i la bisexualitat, i aprofundeixen en el debat que hi ha al voltant d’aquest tema. La qüestió és que algunes persones consideren transfòbica i bifòbica la pansexualitat. D’una banda, creuen que és bifòbica perquè la pansexualitat vol, d’alguna manera, suprimir la bisexualitat, ja que significa quasi el mateix; de l’altra, pensen que és transfòbica perquè no s’accepta les persones trans que es defineixen de manera binària com a home o com a dona.

Tanmateix, les opinions sobre la qüestió són variades i la meua és contrària a la posició que acabe de descriure. Jo em considere pansexual perquè, quan vaig conéixer el terme, em vaig sentir identificada i a gust. A més, m'enamore de persones i no de genitals, i també preferisc no diferenciar els homes de les dones, ja que, des del meu punt de vista, solament hi ha l'ésser humà i punt.

Si busquem 'fòbia' en el diccionari ens ix això: 1. Temor intens i irracional, de caràcter malaltís, cap a una persona, una cosa o una situació. 2. Odi o antipatia intensos per algú o alguna cosa. Ja definit el que és fòbia, terme al qual podríem afegir l’accepció de 'fàstic' o ‘rebuig’, considere que la pansexualitat no té res d’això. És clar que hi haurà gent que prefereix mantindre la distinció d'home i de dona, i jo la respecte, però considere que el col·lectiu ha d'unir-nos en la lluita contra l’LGBTI+fòbia, en lloc de discrimininar-nos entre nosaltres. A mi, particularment, m’han dit pel fet de ser pan que vull cridar l'atenció i sentir-me especial d'alguna forma. També m’han dit que no existeix i que sóc transfòbica i bifòbica, entre altres coses.

Últimament he sentit temor i sensacions negatives quan deia que sóc pansexual. Per exemple, en la manifestació de l'orgull volia portar alguna cosa que em representara com a pansexual, però per ''evitar problemes'' no ho vaig fer; i després vaig veure una persona amb la bandera pan i em va fer penedir-me de no haver-me manifestat com volia. D'ara endavant, seguiré defensant els meus ideals i no deixaré de mostrar-me perquè algú pense que és dolent.

Per últim, es diu que el terme pansexual és nou. Si en busquem l’origen, la pansexualitat és nombrada per primera vegada en la dècada dels 70 per Sigmund Freud, tot i que amb un significant diferent. La pansexualitat és una orientació sexual humana caracteritzada per l'atracció romàntica o sexual cap a individus, independentment del seu gènere i/o sexe; i la bisexualitat es defineix com l'atracció sexual, romàntica o emocional cap al mateix gènere i cap a l'oposat. Aquestes són definicions que es poden cercar en Internet, i perquè quede més clar hi ha tres vídeos de persones diferents que expliquen com entenen ells la pansexualitat. I tu, què en penses?


3 comentaris:

Julián Kent ha dit...

Aquesta entrada realitzada per la meua companya Ruth ens compta la seua identitat sexual i sobre el debat que existeix entre la bisexualitat i la pansexualitat, ja que s'ha arribat a confondre que els mateixos termes són iguals, però no ho són ja que en internet posa que la pansexualitat és una orientació sexual humana caracteritzada per l'atracció romàntica o sexual cap a individus, independentment del seu gènere i/o sexe; i la bisexualitat es defineix com l'atracció sexual, romàntica o emocional cap al mateix gènere i cap a l'oposat.

En veure els 3 vídeos on cada persona compta des del seu punt de vista aquest debat o conflicte entre la bisexualitat i pansexualitat m'ha ajudat a aclarir els conceptes de tots dos termes i també he pogut a veure i compartir els diferents punts de vistes que aquestes persones tenen sobre aquest tema.

Jo pense que cal respectar com una persona s'identifica, siga hetero, homosexual, lesbiana, bisexual, pansexual, etc; perquè al cap i a la fi són els gustos propis d'una persona, tindrà també les seues pròpies idees o punts de vista acosta a la seua orientació i/o identitat. I com va dir el xic del segon vídeo:la bandera de LGBTI ens representa a tots com a éssers humans amb els nostres gustos i identitat pròpia.

Marta Nelken i Jessica Zambrano de 1 Humanitats ha dit...

Ara comentarem aquesta entrada d’una companya d'arts, anomenada Ruth. En aquesta entrada podem vorer tres vídeos sobre les diferències i semblances entre la pansexualitat i la bisexualitat que en l’actualitat encara es debateix perquè els termes no queden del tot clars; a l'igual que Ruth també ens conta la seua experiència en aquest tema. En el nostre cas, comentarem el primer vídeo de tots els que hi ha.

Començarem definint els termes bisexualitat i pansexualitat: la bisexualitat és l’atracció a qualsevol persona, sense tenir en compte el seu gènere, i és ací on ens trobem amb l'inconvenient de què pot resultar confús o igual que el terme pansexualitat perquè pràcticament es defineix per igual, ja que és l’atracció de qualsevol persona sense tenir en compte el seu gènere però es diferència de la bisexualitat en què quan persona pansexual s’enamora només de la persona sense fixar-se en el físic, assoles en la seua personalitat i altres. Aquestes similituds ens provoquen preguntes com que si aquests dos termes són el mateix, o són totalment distints, o directament, com les podem diferenciar.

Com explica la xica en el primer vídeo, una de les preguntes més freqüents és si la pansexualitat existeix, ja que sona com a una broma aquesta paraula, però la realitat és que sí que existeix, i com ens conta la nostra companya, Ruth, quan es va començar a saber més sobre aquest terme, ella es va definir com una persona pansexual però la gent deia que el feia per provocar quan no era així, i després, ella volia portar en la manifestació de l'orgull alguna cosa que la representara com a pansexual, però per ''evitar problemes'' no ho va fer; i després es va penedir de no haver-se manifestat com volia. També la xica va investigar allò de la bisexualitat per internet i es definia com el recorregut entre l'heterosexualitat i l'homosexualitat, però que igualment, i nosaltres pensem el mateix, cadascun pot ser el que vulga, i li pot agradar qui vulga.

Una cosa que diu, i que ens passa a tots al principi, és que quan ens pregunten el significat de bisexual, pensem de seguida en una persona que és “bi”, és a dir, que li agraden dos gèneres, el masculí i femení, però com ja sabem tots, s’ha expandit les classes de gèneres i en l’actualitat podem trobar molta diversitat. La realitat és que la societat està poc i mal informada sobre la sexualitat de cadascun i es deuria de formenter més per a què després no hi hagen problemes ni confusions amb açò.

CLARA CAMPOAMOR ha dit...

Actualment convivim en una societat amb moltíssima diversitat sexual en la qual som lliures de trobar una orientació sexual que ens puga definir. El problema, és la falta d'interés i acceptació de la majoria. Hi ha molta gent amb poca educació sexual, que no comprenen que a banda de ser homosexual i heterosexual, pot haver-hi moltes més orientacions. Concretament anem a parlar de la pansexualitat i bisexualitat, encara que hi són termes ben diferents, molts són qui no saben la diferència, o simplement de què es tracten aquests conceptes.

A banda hi ha també alguns moviments contradictoris, que fan més difícil la comprensió d'aquests, per exemple la bifòbia, por irracional a les persones bisexuals. Molts són qui diuen que la pansexualitat és un terme bifòbic, ja que a l'enamorar-te'n de la persona, sense mirar el físic, poden enamorar-se dels dos sexes, encara que ells no busquen un sexe o un altre, sinó la seua personalitat. Com he dit abans hi ha molts tipus d'orientacions diferents, les quals, no s'haurien de criticar d'aquesta manera, ja que no has de dir a una persona el que ell ha de sentir o pensar, som lliures de prendre les nostres decisions i la gent hauría de respectar.