5 de set. 2018

Els nostres cossos, els nostres drets


Índex de continguts de la guia d'educació sexual: 

Els nostres cossos, els nostres drets

 1. Més enllà dels genitals. La sexualitat com a procés biopsicosocial
1.1. Anatomia (sexe biològic)
1.2. Identitat de gènere
1.3. Orientació sexual
1.4. Rols i/o expressions de gènere

2. Que no se’ns oblide el plaer. Eròtica individual i relacional
2.1. Erotisme i plaer
2.2. Autoerotisme
2.3. La seducció
2.4. Conductes sexuals i manaments de masculinitat i feminitat
2.5. Sexualitat en la infantesa
2.6. Sexualitat en la vellesa
2.7. Diversitat funcional i sexualitat

3. De carn i ossos: coneixent-nos. Els cossos sexuats
3.1. La pubertat
3.2. Genitals
3.3. Reproducció i fecundació

4. Aprenent a estimar-nos més enllà del model. Imatge corporal, autoestima i benestar
4.1. Models corporals hegemònics i dissidències: El meu model i els models que m’envolten
4.2. Models corporals hegemònics i dissidències: Dones, esport, musculatura i feminitat
4.3. Models corporals hegemònics i dissidències: Hòmens i activitats
“femenines”
4.4. Models corporals hegemònics i dissidències: La ploma i la plumofòbia
4.5. Models corporals hegemònics i dissidències: gordofòbia
4.6. Models corporals hegemònics i dissidències: diversitat funcional i
sexualitat
4.7. Anorèxia, bulímia, vigorèxia...
4.8. Autoestima i imatge corporal
4.9. Transformacions corporals: els pèls
4.10. Transformacions corporals: bodybuilding i musculatura
4.11. Transformacions corporals: cirurgia estètica
4.12. Transformacions corporals: maquillatge i complements
4.13. Cirurgia de reafirmació sexual. Binders i altres pròtesis
4.14. Intersexualitats
4.15. Androcentrisme i l’aprenentatge de la incompletesa
4.16. Realitat vs. performance. Construint la desigualtat

5. Cuidar i cuidar-nos. Prevenció i salut sexual
5.1. Conductes sexuals i risc
5.2. Prevenció i rols de gènere
5.3. Anticoncepció
5.4. Infeccions de transmissió sexual i VIH
5.5. Salut LGBTI
5.6. Interrupció de l’embaràs
5.7. Els serveis de salut

6. Contra l’abús, apoderament
6.1. La cultura de la violació
6.2. El consentiment
6.3. Violència al carrer
6.4. Violència a les xarxes socials
6.5. Lgbtifobia
6.6. Abús sexual infantil (ASI)

7. Sentiments, emocions i identitat de gènere. Escolta i comunicació
7.1. Gènere i emocions. Salut emocional
7.2. La transformació de les emocions
7.3. L’escolta i la comunicació
7.4. La comunicació en les relacions sexuals
7.5. Ho farem, si volem. Habilitats Relacionals

8. El binarisme: un vestit que estreny la diversitat. Determinants socioculturals i rols de gènere
8.1. El sistema binari heteropatriarcal
8.2. L’educació de la masculinitat i de la feminitat
8.3. Identitats de gènere diverses
8.4. Activismes contra les violències masclistes: feminismes, moviments lgbti...
8.5. Homes per la igualtat
8.6. Cultures sexuals

9. Cultura popular 3.0. Gènere i sexualitat als media
9.1. Les xarxes i la cultura popular
9.2. La publicitat: subjectes i objectes
9.3. Contrapublicitat i creativitat alternativa
9.4. Cançons per a la submissió i per a la igualtat
9.5. Sèries, pel·lícules i tv

10. Els vincles afectius
10.1. Les relacions amoroses en la nostra cultura: l’amor romàntic
10.2. L’enamorament
10.3. Fusió, separació i espai personal
10.4. Amor, desamor i dol
10.5. Primers vincles i guió de vida
10.6. Els diversos amors
10.7. La diversitat familiar
10.8. Coresponsabilitat
10.9. L’amistat

11. Masculinitats hegemòniques i violència en la parella
11.1. La masculinitat hegemònica
11.2. El poder en la parella. Els masclismes quotidians i la violència
psicològica
11.3. Històries de maltractament en adolescents i joves
11.4. Treballant pels bons tractes

12. Sexualitat i drets
12.1. Els drets sexuals
12.2. Els principis de Yogyakarta
12.3. La llei trans valenciana
12.4. Drets de lesbianes i gais
12.5. Intersexualitats
12.6. La llei d’igualtat
12.7. Els ODS des d’una mirada feminista
12.8. La llei contra la violència de gènere
12.9. El Conveni d’Istanbul
12.10. La llei de la interrupció de l’embaràs
12.11. Ventres de lloguer
12.12. El tràfic de persones i la prostitució
12.13. Diversitat funcional i DDHH
12.14. Abús Sexual Infantil