11 de nov. 2018

14N - Fora els masclisme de les nostres aules

El Sindicat d’Estudiants (SE) ha convocat una vaga general per al 14 de novembre sota el lema ‘‘Fora el masclisme de les nostres aules’’, ja que considera que és el moment perquè la joventut estudiantil es posicione contra el sexisme als centres educatius. La secretària general del sindicat, Ana García, ha afirmat que no és una vaga contra el govern central, sinó perquè el govern deixe de parlar i passe de les paraules als fets. 

El SE ha exigit la posada en marxa d’una assignatura d’educació sexual inclusiva, avaluable i obligatòria als centres públics i privats, en primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. Aquesta ha de servir per a “educar en llibertat contra el masclisme i el sexisme, el maltractament i la cultura de la violació, contra la homofòbia i la transfòbia”. 

A més a més, exigeixen al govern que en la normativa interna dels centres educatius es reculla explícitament el respecte a la llibertat sexual de totes les persones, que “s'elimine qualsevol referència sexista i repressiva a la forma de vestir” i “que s’adopten mesures disciplinàries contundents contra aquells professors que a instituts i universitats, encara que són minoria, mantenen actituds masclistes i sexistes”.

Què penses de la demanda d’una assignatura d’educació sexual? Quantes hores creus que serien necessàries? Quins continguts voldries que tinguera? Qui l’hauria d’impartir? Què opines de la resta de demandes del SE?


Si ets profe i vols fer educació sexual, ací tens l'enllaç a la guia "Els nostres cossos, els nostres drets" (Charo Altable i Rosa Sanchis. Generalitat Valenciana, 2018)

18 comentaris:

Ernesto West ha dit...

Hola , sóc Ernesto West de primer de batxiller de l'IES Isabel de Villena i he decidisc comentar esta entrada perquè m'ha paregut molt important ja que l'any passat vaig ser a la manifestació que va començar en la Plaça de l'Ajuntament (centre de València) i vam fer un recorregut pel carrer Colón..., enguany el 14 de Novembre tornaré a anar per a recolzar als drets de la dona i per al respecte a la llibertat sexual de cada persona.

Esta entrada parla sobre la vaga del dimecres 14 de Novembre del 2018, en la que generalment gent de valència ( també en altres llocs com Barcelona, Tarragona, Girona...) acudixen a la manifestació a les 12:00 horari espanyol. Esta manifestació es fa per al respecte a la llibertat sexual de cada u. També el es vull posar en marxa l'assignatura d'educació sexual inclusiva i obligatòria als col·legis i instituts públics i privats (primària, secundària, batxiller i cicles formatius) , perquè les persones rebem una educació en llibertat contra el masclisme i el sexisme entre moltes cosas...Evitar violacions i maltractament.

Un altre tema que també deu de canviar és la llibertat de vestir ja que cada u és lliure de posar-se el que vullga sense que altres persones innecessàriament de la seua opinió sobre l'estil d'eixa persona, que normalment solen ser negatives.

Jo pense que el posar en mol·lusc una assignatura sobre l'educació sexual és necessari i que es deurien d'impartir mínim dos hores a la setmana. M'agradaria que l'assignatura parlara sobre la igualtat, les distintes orientacions sexuals, llibertat d'expressió, la llibertat de vestir, educació a l'hora de respectar a les altres personas...Yo crec que la persona encarregada d'impartir esta assignatura ha de ser una persona que sàpia del tema (clarament) i que es preocupe de que els seus alumnes entenguen tot el que explica ja que és molt important per a millorar la societat.Lucia Becker i Jorge Davidson 1BachC ha dit...

Hola som Lucia Becker i Jorge Davidson i volem comentar aquesta entrada, ja que ens pareix molt important aquest tema perquè molta gent hui en dia necessitaria una classe d'educació sexual al seu centre.

En primer lloc volem explicar la raó d’aquesta vaga perquè hi ha moltes persones que en l’actualitat segueixen amb el mateix pensament que fa uns anys. Es a dir, abans les dones havien de vestir amb vestits llargs, sense escot, etc. En resum, amb tota mena de roba que no siga considerada provocativa. Pareixia que això ja s’havia acabat però en realitat no, les dones hem d'aguantar tota classe de comentaris masclistes i ofensius.

A l’institut molts professors i professores no permeten alguns tipus de roba, ja que la consideren provocativa i que els alumnes poden distrau-res. Amb això el que fan és crear un ambient negatiu a les aules i no deixar als alumnes tindre una llibertat d’expressió, ja que mitjançant la nostra roba també les persones ens poden conéixer i si ens prohibeixen posar-nos certa roba ens obliguen a no ser nosaltres mateixos.

Per això la iniciativa de posar l’assignatura d’educació sexual als centres educatius ens pareix molt bona idea a causa del fet que el masclisme al món s’ha d'acabar. Nosaltres pensem que són necessàries dues hores a la setmana perquè hi ha molt per ensenyar i per canviar en aquesta societat, sobretot per als més xicotets, ja que són el futur.

Els continguts que caldria incloure són tota mena de coneixements sexuals, maneres de canviar les actituds masclistes, ensenyar als homes a tractar a les dones de manera correcta, ferles entendre que «no és no». També hauria d'incloure activitats que facen posar-se en situacions incòmodes per veure com les resoldrien...

Doncs nosaltres pensem que deurien impartir aquestes classes professionals de l'ensenyament sexual a més portar a gent que ha viscut situació de les quals estem en contra perquè ens conten la seua versió i puguem ser conscients del que passa a la realitat.

En resum nosaltres estem d’acord amb el tema d'aquesta vaga perquè els motius són molt importants i cal acabar amb ells com més prompte millor.

Raul Word 1BAA ha dit...

El 14 de novembre El Sindicat d’Estudiants ha convocat una vaga sota el lema ‘Fora el masclisme de les nostres aules’ es una bona idea per a reduir el masclisme a les classes dels institut i qualsevol altre tipus de comportament masclista, homofòbic... i la valentia de que cada persona s’expresse com es i com vol, que cada persona vestisca com li agrada i es comporte con vulga.

En la meua opinió aquesta vaga assoles deuria de poder fer-la les dones, ja que la majoria de elles son les que sofreixen masclisme, molts del homes que fan la vaga no comprenen com el masclisme afecta a les dones, i fan qualsevol vaga sense importar el motiu, per això crec que els homes s'han de estar excluits d’aquesta vaga, també per el motiu de que aquesta vaga s'haurà fet amb la finalitat de veure l’institut sense dones, i d'aquesta manera que totes les persones assimilen com seria el món sense dones. Molts dels homes es queixarien de no poder fer la vaga, i jo com home pense així, que la vaga hauria de ser assoles per a les dones. També la vaga està feta amb l’objectiu de acabar amb la censuració de l’expressió de cada persona, de la seua manera de vestir, per exemple portar escot, que cada persona por anar vestida com vol.

En conclusió, aquesta vaga està feta amb un bon motiu, i mes actualment, el masclisme, i totes les persones haurien de saber tots aquests termes tan importants en el dia a dia, ja que hi ha molta gent que no sap els significats d'aquests termes i aleshores no entenen moltes coses, si totes les persones no estan informades no podrem aconseguir avançar.


alex stone ha dit...

En aquest post es conta els motius de la vaga anomenada feminista convocada el pròxim dimecres 14 de novembre. La vaga «feminista» convocada per el sindicat d’estudiants demana una escola feminista:

- Incloure una assignatura de educació sexual i sobre la diversitat sexual en tots el cursos tant en
l’escola publica com en la privada.

- Abolir les normes sobre la vestimenta sexista en l’institut.

- Formar al professorat de l’institut en educació sexual i feminista.

- Incloure ,almenys, els mateixos llibres escrits per homes com de dones.

- Emprar un llenguatge neutre per a referir-se als alumnes.

- (sense terminar)

Maria Addams 1º Batx H ha dit...

Hui vaig a comentar l'entrada del blog de Karicies “14N - FORA EL MASCLISME DE LES NOSTRES AULES” a part d'escollir aquesta entrada perquè em pareix molt interessant, crec que tots hauríem d'estar en el nostre dret de fer aquesta vaga i lluitar pels nostres drets, i la imposició d'una assignatura d'educació sexual em pareix molt lògic, ja que molts col·legis, instituts, etc. haurien d'ensenyar més valors i educació per tal que tots aprengueren què és el respecte.

A part de ser una marca de llibertat, també la vaga del pròxim dia dimecres 14, em pareix un fet reivindicatiu al qual tots els alumnes hauríem de participar per defendre els nostres drets. La idea de crear una nova assignatura que tractara temes de l'educació sexual, pense que seria una iniciativa molt interessant i amb la qual fomentarien molt el respecte dins les aules i entre molts alumnes.

Pot ser que aquells que es comporten d'una manera masclista dins de les aules, siga perquè mai han rebut una educació orientada cap eixos temes i molts actes que fan no saben ni el significat que poden tindre. En cas que aquesta assignatura fóra imposada obligatòriament en tots els cursos i estudis, estaria bé que a mesura que anaren augmentant els cursos s'anaren augmentant les hores a la setmana d'aquesta assignatura, acabant amb 4 hores diàries amb els més majors, per poder tractar des de xicotets el respecte i continuar de més major podent comptar les teues preocupacions.

En resum, crec que imposar una assignatura com aquesta dins del nostre sistema educatiu no seria més que un encert amb tota seguretat, ja que acabarien amb molts dels problemes que a hores d'ara no paren de ressonar a totes hores. Per tant aquesta vaga no podria tenir millor motiu que acabar amb el masclisme a les nostres aules i fer-ho fomentant el respecte i l'acceptació.

Héctor New 1º Bach Ciencias ha dit...

Hui parlaré de l’article «14N-Fora el masclisme de les nostres aules». Aquest article parla de la vaga general per al 14 de novembre que té com a lema el títol d’aquest apartat.

Aquesta vaga es fa per a demanar la inclusió d’una assignatura d’educació sexual, avaluable i obligatòria. A més a més defensa el respecte a la llibertat sexual de totes les persones, demana l’eliminació de qualsevol referència sexista i repressiva a la forma de vestir i que s’adopten mesures disciplinàries contundents contra els professors que mantenen actituds masclistes i sexistes.

En la meua opinió, els motius que defèn la vaga son molt congruents i s’ha de lluitar per ells, però pense que abans d’açò s’ha d’aconseguir que els estudiants entenguen el valor d’una vaga i que així puguen recolzar els motius d’aquestes. Dic açò perquè la majoria dels estudiants veuen una vaga com un dia lliure i no com un dia per a lluitar contra les normes absurdes i per a manifestar la nostra opinió.

Respecte als motius concrets que defèn la vaga del 14 de novembre vull comentar que la inclusió d’una assignatura d’educació sexual podria ajudar a que els joves aprengueren a com s’han de tractar les persones entre altres coses.

La llibertat sexual ha de ser respectada a tots els llocs i sobre tot en l’escola, ja que els joves poden ser molt cruels amb els seus companys, sobre tot els més petits.

La forma de vestir a l’institut hauria de ser completament lliure, dins d’uns paràmetres raonables clar, però cadascú ha de poder triar la roba que a ell més li agrade i no ha d’haver ninguna normativa que prohibisca un tipus de roba per “anar provocant”.

Per últim comentar que es veritat que existeixen professors masclistes, els quals tenen un comportament intolerable que ha de se sancionat d’una manera severa per a que no es torne a repetir.

santiago paul 1ºHumanitats ha dit...

Hola sóc alumne de 1ºbatxiller i vaig a parlar sobre aquesta entrada ,que em pareix molt important ja que vivim todavia en una societat masclista.

En pareix molt interessant que el SE (Sindicat d´Estudiants) haja convocat una vaga ja que hi ha molta joventut estudiantil que no es posiciona contra el sexisme en molts centres educatius i en els quals pense que deurien de fer l'esforç de parlar amb els alumnes sobre aquest tema i comentar-les que no es nada lleig posicionar-se amb el sexisme.

Ademés es comenta que el SE ha exigit posar en marxa una assignatura d’educació sexual inclusiva, avaluable i obligatòria als centres públics i privats, en primària, secundària, batxillerat i cicles formatiu. Aquesta idea em pareix molt bona, ja que si des de un primer moment parlen sobre aquests temes que avui és un tema tabú, podren aconseguir en un futur que no hi haga discriminació per ser heterosexual, bisexual, etc i aconseguir que tots pogueren viure sense por, sin importar el sexe que siga cadascú.

Una altra idea que posa en l'entrada és que hi ha persones que tenen actituds masclistes i sexistes i el que pense sobre això és que haurien de callar-se, ja que esten en ple segle XXI i cadascú es lliure d'estar amb qui li done la gana i sin insultar per ser de altre sexe.

Per a finalitzar, en el text et posa una sèrie de preguntes i en les quals estic d'acord de que hi haga una assignatura sobre l´educació sexual ja que si ara els xiquets parlen sobre aquests temes, quan siguen adolescents no van a tenir por de hablar sobre la seua orientació sexual i ademés s'ajudaria als xics a què no siguen de majors masclistes. Jo pense que podrien parlar sobre aquests temes una hora al dia tractan cada dia un tema diferent com per exemple l´ heterofòbia, homofòbia,transfòbia, violència de gènere,etc.

Nerea Addams 1º Batxillerat Humanístic ha dit...

El tema de la vaga que es va fer el dia 14 de novembre de 2018 convocada pel Sindicat d’Estudiants, és un tema molt important que hem de tractar, ja que llevar el masclisme de les nostres aules i en general del món és fonamental.

Un dels motius d’aquesta vaga és que n’hi haja una assignatura d’educació sexual obligatòria i avaluable a tots els centres públics o privats i en qualsevol curs, per a educar contra el masclisme i el sexisme, perquè cadascun tinga la seua llibertat sexual, conscienciar del masclisme que hui en dia encara existeix, etc.

En la meua opinió, aquesta idea de que hi haja una assignatura d’educació sexual a tots els centres em pareix molt bona, perquè cal que tots els joves reben una educació d’aquest tipus per a tractar els temes que afecten la nostra societat com el masclisme, la llibertat de les persones per a elegir la seua orientació sexual… i així tots els joves puguen aprendre certs valors sobre respecte a qualsevol persona.

Per altra banda, altre motiu que es va defendre en la vaga va ser l’eliminació de qualsevol referència sexista que hi haja a qualsevol centre educatiu sobre la forma de vestir dels estudiants. La forma de vestir hauria de ser totalment lliure sempre dins d’uns límits i sense que cap mestre o altre estudiant et jutge o et diga que “aquesta forma de vestir és provocativa”.

En conclusió, els motius d’aquesta vaga són prou lògics i temes molt importants, la implantació d’una assignatura que inculque valors als joves de com tractar a les persones, de no jutjar a cap persona per com és o per la seua orientació sexual és fonamental, ja que moltes persones poden tindre una actitud masclista perquè mai cap persona li ha conscienciat ni ha rebut una educació sobre aquests temes i si volem que la nostra societat millore hem de fer alguna cosa ja.

Jaume Marston i Pau Goldman ha dit...

Aquesta entrada de la que anem a parlar explica els motius de la vaga convocada per el SE (Sindicat d'Estudiants) el dia 14 de noviembre amb el lema “fora el masclisme de les nostres aules”. Aquesta vaga ha sigut convocada per diversos motius que anem a explicar a continuació:

-El primer d’ells és reclamar una assignatura d’educació sexual inclusiva, avaluable i obligatòria. Aquesta és una proposta que pensem que es necessaria que es faça el més ràpid posible per a educar a les persones joves en contra del masclisme i le diverfòbia. Aquesta, des del nostre punt de vista, es una de les millors maneres sinò la millor per a prevenir el masclisme a la nostra societat. Aquesta asignatura hauria de ser obligatòria per a tots els cursos, desde la primària fins al batxillerat, així s’educaria des de xicotets a la societat per a crar un món més igualitari.

-El segon motiu d’aquesta convocatòria es per a exigir que a la normativa dels centres reculla el respecte a la llibertat sexual. Aquesta mesura ajudaria molt a les persones que son homosexuals, transexuals, bisexuals… a poder dir-ho sense cap tipus de vergonya. Així es veuria ,es normalitzat un tema que no deuria ser res extrany a la nostra societat però que per desgracia si ho és.

-Un altre motiu és que s’elimine qualsevol rferència repressiva i sexista en quant a la manera de vestir. Per què han d’anar les xiques amb falda i els xics amb panatalons? Per què no pot ser del revés? La nostra opinió és que els codis de vestimenta s’haurien d’eliminar als instituts i a tots els llocs ja que d’alguna manera classifica les prendes de roba en homes i dones. La roba no s’ha de clasificar en si és d’home o si és de dona. Cada persona es lliure d’elegir la roba que vol dur.

-L’últim motiu d’aquesta vaga és per a exigir que es prenguen mesures disciplinàries contra les actituds masclistes i sexistes per part de professors i alumnes. D’aquesta manera creem que es reduirien els problemes causats per Aquest tema per la por a ser expulsat del centre o en el cas dels professors de perdre el treball. Creem que aquestes actituds están produïdes en part per la falta de mesures greus contra aquest tema.

Creem que es una vaga necessària per a evitar situacions de masclisme als centres poder millorar l’estància en ells.


LUCÍA STONE ha dit...

Aquest text parla sobre el masclisme a les classes. Gràcies a tindre el SE; Sindicat d'estudiants, podem fer vagues contra el masclisme. El masclisme existeix des de èpoques antigues, el fet de tractar a la dona malament, humliant-la, menyspreant-la, etc.
El fet de que sigua existint el masclisme és vergonyós, considerant que ens situem al S. XXI no hi hauria d'haver comportaments així.
La dona té els mateixos drets que un home, però en l'actualitat no. Un altre tema que també hi ha que parlar-lo perquè canvie és la poca llibertat que n'hi ha per a vestir com cadascú vulga. Tots (homes i dones) som lliures per a portar el que vulguem sense que ningú ens haja de criticar, perquè no sols hi ha violència sexual, o quan pegues a algú, també existeix la violència verbal, quan parles malament a qualsevol amb l'objectiu d'humiliar-lo o avergonyir-lo.
Si ens adonem parlant de l'educació a les aules, és a dir, al col•legi, també tenen que participar els professors. Per exemple és la primera vegada que estic en aquest institut, però vinc d'un col•legi que no podies portar certes peces de roba perquè cridaven a casa perquè deien que l'únic que volies fer és provocar i desconcertar als alumnes (xics). La veritat és que sí que s'ha de tindre un poc de decència i no vindre al col•legi d'una forma no adequada, però és veritat que sempre ho veuen tot mal, sobretot a l'estació d'estiu, però el que em xoca és que sempre o a la majoria de persones que diuen; "Que fas vestida així?" són dones, perquè als homes quasi mai els diuen, canviat de roba, amb aquest comportament d'alguns professors, l'únic que es fa és pressionar a les xiques i disculpar als xics.
En conclusió aquesta vaga ha sigut creada perquè hi ha moltes persones que tenen el mateix pensament que fa mil anys, per posar un exemple. Antigament les dones havien de vestir amb vestits llargs, sense escot, etc. En concret, amb roba que no sigui considerada provocativa o que és veieren les carns El que passa que es segueix pensant així perquè la gent no evoluciona i es queda estancada en el passat.

Carlos de Beauboir ha dit...

En aquest article, el que es diu és que s’ha convocat una vaga el 14 de Novembre perquè el masclisme isca de les aules, ja que actualment en moltes classes de molts centres tant públics com privats hi ha comentaris masclistes que estan completament fora de lloc. En el segle en el qual estem el fet de plantejar-nos escoltar un comentari d’aquests a un centre d’educació hauria de ser totalment inimaginable.
La idea que hi haja classes d’educació sexual em pareix correctíssim, ja que actualment amb 14 o 15 anys hi ja xiquets i xiquetes que mantenen relacions sexuals sense tindre idea dels riscs que pot implicar mantenir relacions sexuals sense un preservatiu o les malalties de transmissió sexual encara que no mantinguen relacions sexuals sense un preservatiu.
L’article també planteja una sèrie de preguntes molt interessants perquè implica als lectors d’aquest article a plantejar-se aquestes qüestions, jo personalment les contestaré una per una, ja que em pareix que pot ser molt reflexiu en l’aspecte de mirar les coses d’altre punt de vista.
La primera pregunta que fa ens faria qüestionar-nos sobre que pensem de la demanda d’una assignatura d’educació sexual, a mi em pareix una bona idea perquè donaria a la joventut de hui en dia més coneixements sobre l’educació sexual;la segona ens diu que quantes hores creiem que serien necessàries, jo crec que aquesta assignatura encara que fóra obligatòria tindria les mateixes hores que té una optativa actualment;la tercera que quins continguts voldríem que tinguera, des del meu punt de vista no hauria d'estar enfocat sempre el mateix d'ensenyar com es fica un preservatiu, com es pot evitar que agafes una malaltia de transmissió sexual.. S'enfocara en preguntes concretes dels xiquets que es feren d’una forma anònima ficant les preguntes dins d’una caixa;la quarta pregunta que qui l’hi hauria d’impartir, aquesta és una pregunta molt difícil de contestar perquè no hi ha cap estatut que regule els coneixements que té una persona sobre educació sexual;la quinta pregunta ens pregunta que opinem sobre la resta de demandes del SE, em pareix molt correcte, ja que no es recull a cap lloc una regulació sobre la llibertat sexual i la forma de vestir.
En conclusió, aquest article tracta molts aspectes importants de l’actualitat i seria un article que recomanaria a tot el món, ja que fa reflexionar i plantejar-se noves portes en l’educació .

Julián Kent ha dit...

Aquest text parla sobre una vaga estudiantil que tracta d'introduir una assignatura obligatòria en els centres públics, privats i cicles formatius amb l'objectiu d'ajudar als joves a informar-nos millor del tema sexual en general, englobant també el tema de la llibertat sexual que pot tenir cada persona.

Aquesta vaga em sembla una molt bona idea ja que, si aconseguírem aconseguir que introduïsquen aquestes classes obligatòries, perdríem aqueixa por irracional de saber o preguntar sobre algun tema sexual en la qual tinguem dubtes. Ja no hauríem d'esperar fins a complir els 16 anys per a separar cita en planificació familiar, tampoc hauríem de sentir por o vergonya de preguntar als nostres pares o majors sobre aquests temes perquè ja per fi podríem normalitzar aquests temes ja que els veuríem en classes i per fi estarem informats correctament per professionals del tema.

Açò hauria de complir-se perquè, des del meu punt de vista, ens ajudaria a no cometre errors, respectar la sexualitat dels nostres companys, conversar si és possible sobre els nostres casos especials i entre tantes grans coses. Açò podria també generar un gran canvi de consciència en la societat, podem construir un futur amb menys ignorància del tema i amb menys discriminació sexual.

Podemos aconseguir aqueix futur sempre que lluitem per ell, la vaga estudiantil és el primer pas.

Adrian Wolf 1ºH ha dit...

Bon dia, sóc Adrian Wolf i avui comentaré aquesta entrada perquè em pareix molt necessària la creació d’una assignatura d’educació sexual, per a que la joventut estudiantil es posicione en contra del sexisme als centres educatius.

El SE (Sindicat estudiantil) ha convocat una vaga general per al 14 de novembre de 2018, amb el lema “Fora el masclisme de les nostres aules”, per a exigir la posada en marxa d’una assignatura d’educació sexual obligatòria als centres públics i en privats, tant en primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. Amb l’objectiu d’educar en la llibertat contra el masclisme i el sexisme, el maltractament i la cultura de la violació, contra la homofòbia i la transfòbia.

A més a més, el SE també exigeix la inclusió en el règim intern dels centres haja una norma sobre el respecte a la llibertat sexual de les persones, que s’elimines el sexisme a les aules i la repressió a la forma de vestir. El SE també busca la sanció dels professors que adopten actituds masclistes, sexistes i repressives contra els alumnes.

En la meua opinió, crec que aquesta assignatura deuria d’adherir-se instantàniament al nostre sistema educatiu, per a veure si finalment acabem amb la lacra del masclisme a les aules i ens ajudaria als adolescents a resoldre les nostres preguntes sobre el tema del sexe, a més a més de que ens ajudaría a conèixer la nostra sexualitat millor. Encara que crec que aquesta assignatura hauria d’impartir-se tan sols en primària i en secundària, ja que en batxillerat la gent està més orientada a preparar-se per a la universitat i necessiten totes les hores necessàries per a estudiar y als cicles formatius la gent es prepara per a formar-se en el que realment li agrada, a més a més, ni el batxillerat ni els cicles formatius són obligatoris. Personalment, crec que amb dos hores setmanals, hi hauria suficient, ja que aquesta assignatura es necessària, però no hi ha que desviar-se del objectiu de la majoria de nosaltres, arribar a l’universitat.

Maria Blanchard ha dit...

El dia 14 de novembre, es va celebrar una vaga d'estudiants, com a tema tenia el masclisme a les aules i va ser convocada pel sindicat estudiantil, la qual cosa molts no saben és que no va haver-hi cap sindicat feminista darrere.


La vaga, malgrat tot, em va semblar una bona excusa per a fer veure que estem unides abans de res i que si volem portar una falda, no haurien de dir-nos res i si a una xica li abelleix portar escot, pot, sense que ningú li diga res. A més les assignatures que es proposen, em semblen importants però alhora crec que algunes ja s'estan donant el temari encara que no en forma d'assignatura si no en temes que es tracten en classe amb total naturalitat i amb consells de professors.


La vaga va fer un recorregut extens i va haver-hi moltes persones que es van unir, però això va ser un tema delicat, ja que molts pensen que només hauria d'anar xiques perquè només ho pateixen elles però jo crec que les dones necessitem el suport de tots i que molts homes també han patit alguna situació així al llarg de la seua vida i tenen dret a unir-se a elles en aquesta lluita per a acabar amb el problema des de tots els gèneres.


Per a acabar m'agradaria que jo no vaig estar en la vaga, només la vaig veure des de lluny i no estic a favor de qui l'ha organitzada, ja que tinc la impressió de què només és per a traure diners.

alex stone ha dit...

En aquest post es conta els motius de la vaga anomenada feminista convocada el pròxim dimecres 14 de novembre. La vaga «feminista» convocada per el sindicat d’estudiants demana una escola feminista: 

- Incloure una assignatura de educació sexual i sobre la diversitat sexual en tots el cursos tant en
l’escola publica com en la privada.

- Abolir les normes sobre la vestimenta sexista en l’institut.

- Formar al professorat de l’institut en educació sexual i feminista.

- Incloure ,almenys, els mateixos llibres escrits per homes com de dones.

- Emprar un llenguatge neutre per a referir-se als alumnes.
-I moltes mes coses.
per a la meua opinio m’agrada la proposta de incloure una assignatura obligatoria on es done educacio sexua. Ja que aixo mejoraria l’entenement que tenen els jovens i podrien estar molt mes preparats cuan li vinguen aquestes dubtes. Aquesta assignatura s’hauria d’haver possat fa molt de temps . No entenc ni entendere mai perque aquest tema es tabu . El sexe esta present en la vida de tots i totes,hasta en els mes recatadets. I s’hauria de poder parlar d’aquestos temes amb tota la naturalesa ja que SI SENYORS I SENYORES TOTS TENIM ORGANS SEXUAL I TOTS TENIM GANES D’USARLOS.
Per la part d’abolir les normes de vestimenta a l’institut me pareix que es altra cosa que no tendria que estar desde fa ja temps. Totes les persones(i mes els jovens que no sapigues cual es el seu estil i esten curiosetjant) tenen el dret de vestir con li donen la gana . Si una joveneta li apeteix posar-se un pantalo curtet ,s’ho posa no passa res . No esten provocant ni cridant l’atencio tan sols viste com li dona la gana . I si hi ha algun professor o professora que li molesta o li pareix poc respectuos o adecut ,pues ho sent molt pero nosaltres estem en el segle XXI i no en el XIV.

Sara Fuller 1BACH. C. ha dit...

El 14 de novembre de 2018 es va convocar una vaga general per a que el govern pose en marxa a les aules una assignatura que explique i eduque als xiquets i xiquetes en llibertat contra el masclisme, el sexisme, el maltractament, i la cultura de la violació, contra la homofòbia i la transfòbia.

Aquesta assignatura s’anomenaria educació sexual inclusiva, avaluable i obligatòria. I es donaria als centres, tant públics com a privats , des de primària fins a batxiller i cicles informatius.

La demanda sobre posar i impartir una classe sobre aquests temes va ser proposada per un grup, específicament, del SE (el sindicat d’estudiants), la meua opinió sobre l’impartició d’aquesta assignatura és a favor, és a dir, estic d’acord en que s'impartisquen classes per a una millor compressió i enteniment per a les persones que tenen dubtes o són ignorants respecte a aquests temes.
També és una ajuda per a que es reduïsca l’assetjament a les classes i a més, per a que hi haja respecte per a totes les persones del món.

Les hores que jo crec que són necessàries per a aquesta classe són una o dues a la setmana, perquè més classes podrien ser [per acabar]

Martín de Gourney ha dit...

Les vagues encara que per a molts estudiants siga un motiu per no anar a classe, sempre es fan per a lluitar alguna situació injusta o per millorar-la. Aquesta d'estar feta per combatre el masclisme a les aules també proposa incloure una assignatura d'educació sexual per a tots el centres educatius del país on es tracten mesures de consciència sobre l’abús , el maltractament .

En la meua opinió una assignatura d’educació sexual és necessària . En la majoria de països d’Europa com Suècia o Alemanya ja la tenen com a matèria obligatòria en les seues aules. Jo mateix reconec que encara que siga important per conscienciar, les matemàtiques i les llengües són més importants que l’educació sexual.

Aquestes classes tractarien temes relacionats sobre que és l'amor . Hi ha molta gent que tarda molt a adonar-se que l'amor no és només l’atracció sexual. I pense que és un tema que tot el món hauria de tindre en compte. També parlaria de tot els tipus d’orientacions sexuals i explicar-ne que totes han de ser tractades amb igual respecte; ni més ni menys, igual.

A la secundària jo insistiria més en detectar que és amor i que són signes de maltracte. Molts adolescents com jo tendeixen a confondre l’amor amb la gelosia i la sobreprotecció. Els humans a soles som esclaus de la nostra ignorància cosa que el teu noviet/a no és. També insistiria en la importància dels anticonceptius. “sense condó, no hi ha diversió”.

Respecte a batxillerat els alumnes el més potser li donarien menys importància a la assignatura. En aquest cas intentaria aclarir-ne els dubtes dels estudiants i explicar-les que no és necessari trobar l'amor a eixa edat. Perquè la població de la terra és enorme i hi ha gent de tota mena que poden ser millor que el guap@ de la classe. Per això cal viatjar.

Sara Hipatia ha dit...

En el text es pot veure com -El Sindicat d’Estudiants (SE) ha convocat una vaga general per al 14 de novembre sota el lema ‘‘Fora el masclisme de les nostres aules’’-, el que vol dir és que eixe dia per a reivindicar que el govern deixe de parlar i passe de les paraules als fets, volen posar en marxa una assignatura d’educació sexual inclusiva, avaluable i obligatòria a tots els centres siguen públics o privats, en primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

Estaria bé que ho aconseguiren, perquè jo crec que és un poc necessari, ja que cada vegada van més apresa en eixos temes de l'educació sexual, i així des de xiquets ja saben totes eixes coses que ara les sabem molt tard.

La vaga estudiantil també em pareix bé, ja que si totes les dones faltaren, s'adonarien del fet que les dones fan molta falta, i així crec que valorarien més el treball de les dones, no pot ser que encara en el segle 21 seguisca havent-hi tanta diferència, per exemple a l'hora de pagar un sou a les dones, sempre és més baix que el sou dels hòmens encara que les dones treballen en el mateix treball i treballant les mateixes hores i em pareix molt injust i estaria bé que d'una vegada per sempre els pagaren el sou igual, per això em pareix que si faltaren soles les dones, s'adonarien de la falta que fan. Però els hòmens haurien de seguir anant a treballar o en el cas dels xiquets d'anar a classe, ja que si també faltaren ells, no tindria cap sentit, no es notaria i no s'ho prendrien de debò i no canviarien les coses, per això estaria bé que els hòmens entengueren la situació i no faltaren ni a treballar ni a classe, per aconseguir que d'una vegada se'ns tracte en igualtat.


Crec que també s'hauria de fer no soles a les aules sinó en tot en general com ja l'he posat dalt.